Garantiordning

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn.

Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i klagen, er vi forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

​Hvis maleren mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for dig. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem.

Det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.

DET DÆKKER GARANTIORDNINGEN

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
  • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:
Danske Malermestre: 32 63 03 70

Send en forespørgsel


l.nielsen@herrup.dk 51 23 19 55